Strediska spoločnosti

 • Považská Bystrica

  Stredisko ťaží zo svojej lokalizácie, nachádza sa hneď pri diaľnici Žilina – Bratislava. Svojou technológiou výroby sa dokáže prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka – vrátene morenia.

 • Kláštor pod Znievom

  Stredisko okrem technológie spracovania guľatiny disponuje technológiou výroby lepeného dĺžkovo spájaného hranola. Ideálne miesto nákupu pre stolárov, murárov, klampiarov a ostatných remeselníkov.

 • Ružomberok

  Stredisko sa venuje najmä veľkoobchodnej sériovej výrobe, ale samozrejme dokáže uspokojiť požiadavky stavebných firiem a ostatných remeselníkov. Stredisko ponúka možnosť morenia reziva (použitie certifikovaného prípravku Lignofix).

Naše služby

Rezivo

Ponúkame stavebné, stolárske ihličnaté rezivo (hranoly, strešné late, dosky, lepený hranol).

Palivové drevo

Ponúkame štiepané polienka (buk, dub), brikety a peletky rôznej špecifikácie od slovenského výrobcu.

Ostatné

K dispozícií je široká ponuka drevených obkladov, paluboviek, OSB dosiek a záhradného nábytku.

Informácie o firme

Wood Working s.r.o.

Štruktúru spoločnosti Wood Working, s.r.o. tvoria 4 samostatné strediská drevárskej výroby:

 • SDV Ružomberok
 • SDV Kláštor pod Znievom
 • SDV Považská Bystrica
 • SDV Klin

Vedenie firmy sa zaväzuje uplatňovať a udržovať požiadavky spotrebiteľského reťazca dreva v súlade so smernicou CFCS 2002:2013. To znamená, že firma je pripravená nakupovať a dodávať certifikovanú drevnú surovinu v maximálnych množstvách.

Vedenie spoločnosti ďalej prijíma záväzok, že sa bude riadiť zásadami pre ochranu zdravia, bezpečnosti práce a pracovnej sily, ktoré vychádzajú z Deklarácie o základných princípoch a právach pri práci, ktorá bola prijatá Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v roku 1998.