PEFC

Vedenie firmy sa zaväzuje uplatňovať a udržovať požiadavky spotrebiteľského reťazca dreva v súlade so smernicou CFCS 2002:2013. To znamená, že firma je pripravená nakupovať a dodávať certifikovanú drevnú surovinu v maximálnych množstvách. 


Vedenie spoločnosti ďalej prijíma záväzok, že sa bude riadiť zásadami pre ochranu zdravia, bezpečnosti práce a pracovnej sily, ktoré vychádzajú z Deklarácie o základných princípoch a právach pri práci, ktorá bola prijatá Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v roku 1998.

Lignofix
CFCS 2002:2013