PEFC

Kierownictwo firmy zobowiązało się do stosowania i przestrzegania wymogów systemu łańcucha dostaw drewna zgodnie z dyrektywą PEFC/CFCS 2002:2013. To oznacza, że firma jest przygotowana do prowadzenia zakupów i zapewnienia dostaw surowca drzewnego nawet w bardzo dużych ilościach. 


Kierownictwo spółki zobowiązało się również do przestrzegania zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przy pracy i ochrony pracowników wynikających z Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, uchwalonej w 1998 roku.

Lignofix
CFCS 2002:2013