Stredisko okrem technológie spracovania guľatiny disponuje technológiou výroby lepeného dĺžkovo spájaného hranola. Ideálne miesto nákupu pre stolárov, murárov, klampiarov a ostatných remeselníkov.

Kontakt