Stredisko sa venuje najmä veľkoobchodnej sériovej výrobe, ale samozrejme dokáže uspokojiť požiadavky stavebných firiem a ostatných remeselníkov. Stredisko ponúka možnosť morenia reziva (použitie certifikovaného prípravku Lignofix).

Kontakt